Locatie:Groningen (wijzig)
Locatie:Groningen(wijzig) Terug naar Jump XL

Veiligheid en Regels

Springen is leuk en gezond, maar jump safe! Net als bij andere sporten is er kans op blessures. Om die kans tot een minimum te beperken, maar ook om jumpen voor iedereen leuk en gezellig te houden, hebben we een paar regels waaraan we allemaal vasthouden:

Jouw actie:
Lees en begrijp de spelregels, bekijk de instructievideo zorgvuldig en volg de instructies op van het Jump XL team, zij wijzen je ook op de mogelijkheden op blessures. Daarna teken je een verklaring (waiver) waarmee je aangeeft je bewust te zijn van deze kansen op blessures, dat je de spelregels kent, deze begrijpt en op zal volgen, om zodoende de kans op een blessure tot een minimum te beperken.  

Jump XL actie:
Alle trampoline-installaties van Jump XL worden geproduceerd en gemonteerd door de Nederlandse fabrikant ELI Play. De door Jump XL gebruikte apparatuur is van de hoogste kwaliteit die verkrijgbaar is in de markt. “Made in The Netherlands” staat immers voor de hoogste kwaliteit.

Bij de bouw van onze trampoline-installaties wordt gebaseerd op de Amerikaanse ASTM standaard F2970-13 en op de Britse PAS 5000-standaard (die op haar beurt gebaseerd is op de Amerikaanse ASTM-standaard). Omdat trampolinespringen in trampolineparken zoals die van Jump XL haar oorsprong vindt in de Verenigde Staten (waar de sector al sinds 2014 in ontwikkeling is en waar veiligheid van bezoekers zeer hoog in het vaandel staat), zijn de Amerikaanse wet- en regelgeving en standaarden de meest ontwikkelde in de markt. Daarnaast worden alle Jump XL arena’s gekeurd door een door de overheid goedgekeurde keuringsinstantie.

KANS OP BLESSURES

Jumpen in een Jump XL trampolinepark is zeer veilig. Volgens de interne veiligheids- en incidentenmetingen die Jump XL in de periode 2014 – 2018 heeft uitgevoerd is onze veiligheidsscore hoger dan 99.9%. Dat betekent dat de kans op blessures klein is.

De veiligheid van onze bezoekers wordt te allen tijde gewaarborgd door het adequate toezicht van onze professionele en goed getrainde supervisors (Jump Masters). Ook krijgen al onze bezoekers een verplichte veiligheidsinstructie van onze supervisors, die er vervolgens op toezien dat de veiligheidsinstructies in de Jump Arena worden nageleefd. Daarnaast voldoen onze parken aan de hoogste veiligheidsnormen; al onze trampoline-installaties worden geproduceerd en gemonteerd door een Nederlandse fabrikant. “Made in The Netherlands” staat immers voor de hoogste kwaliteit.

Desondanks kunnen we niet álle risico’s wegnemen: In sport en spel blijft er altijd een kleine kans op blessures. Al onze medewerkers volgen een verplichte training voor noodsituaties en een verplichte BHV training: zo streven wij ernaar de veiligheid van onze jumpers te garanderen wanneer zij toch betrokken raken bij een incident.

 

REGELS

Jumpen in onze trampolineparken doe je vrijwillig en door het ondertekenen van het aansprakelijkheidsformulier verklaar je je bewust te zijn van de risico’s op het moment dat je de Jump Arena betreedt. Wij verwachten dat je daarbij onze instructies en veiligheidsregels opvolgt. Deze worden je duidelijk gemaakt bij binnenkomst in onze Jump XL vestiging.

De regels in de Jump XL trampolineparken zijn er voor jouw eigen veiligheid en die van anderen. Dit zijn de belangrijkste voorschriften:

Regels

  • Spring en land op twee benen. Voor een veilige landing, land op beide voeten, met de benen iets uit elkaar, de knieën gebogen en de armen gestrekt naar voren.

  • Jumpen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen is verboden

  • Springen is alleen toegestaan voor mensen met een goede gezondheid

  • Spring op de springvelden en niet op de hardere paddings (zijkanten)

  • Één persoon tegelijk per trampolineveld

  • Als je valt, houd je armen dicht tegen het lichaam en probeer de kin tegen de borst te houden. Dit voorkomt blessures aan armen, ellebogen en schouders.

  • Houd op de trampoline goed rekening met anderen. Alleen trucs doen als daarvoor ruimte is in de jump arena

  • En neem geen harde, scherpe voorwerpen mee op de trampolines, maar berg deze veilig op.