Locatie:Diemen (wijzig)
Locatie:Diemen(wijzig) Terug naar Jump XL

Veiligheid en Regels

Springen is leuk en gezond, maar jump safe! Net als bij andere sporten is er kans op blessures. Om die kans tot een minimum te beperken, maar ook om jumpen voor iedereen leuk en gezellig te houden, hebben we een paar regels waaraan we allemaal vasthouden:

Jouw actie:
Lees en begrijp de spelregels, bekijk de instructievideo zorgvuldig en volg de instructies op van het Jump XL team, zij wijzen je ook op de mogelijkheden op blessures. Daarna teken je een verklaring (waiver) waarmee je aangeeft je bewust te zijn van deze kansen op blessures, dat je de spelregels kent, deze begrijpt en op zal volgen, om zodoende de kans op een blessure tot een minimum te beperken.  

Jump XL actie:
Alle trampoline-installaties van Jump XL worden geproduceerd en gemonteerd door de Nederlandse fabrikant ELI Play. De door Jump XL gebruikte apparatuur is van de hoogste kwaliteit die verkrijgbaar is in de markt. “Made in The Netherlands” staat immers voor de hoogste kwaliteit.

Bij de bouw van onze trampoline-installaties wordt gebaseerd op de Amerikaanse ASTM standaard F2970-13 en op de Britse PAS 5000-standaard (die op haar beurt gebaseerd is op de Amerikaanse ASTM-standaard). Omdat trampolinespringen in trampolineparken zoals die van Jump XL haar oorsprong vindt in de Verenigde Staten (waar de sector al sinds 2014 in ontwikkeling is en waar veiligheid van bezoekers zeer hoog in het vaandel staat), zijn de Amerikaanse wet- en regelgeving en standaarden de meest ontwikkelde in de markt. Daarnaast worden alle Jump XL arena’s gekeurd door een door de overheid goedgekeurde keuringsinstantie.

WAS certificaat
Alle Jump XL trampolineparken voldoen aan de wettelijke bepalingen van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Met deze keuring is vastgesteld dat onze trampolineparken daadwerkelijk veilig kunnen worden gebruikt, zodat veiligheidsrisico's zijn uitgesloten of zijn beperkt tot een acceptabel niveau.

Wij hebben gezorgd voor:

 • een veilig ontwerp en productie van het toestel.
 • een toestel dat is voorzien van de juiste documentatie en opschriften.
 • toestellen die gekeurd zijn door een daartoe aangewezen instantie, zoals TÜV Nederland.

Klik hier voor een voorbeeld certificaat

 

CORONA PROTOCOL

Update maatregelen 14-10-2020

Op dinsdagavond 13 oktober heeft de Rijksoverheid aanvullende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan.

Trampolineparken vallen onder de sector dagrecreatie (categorie pret- en attractieparken) en kennen een sportief karakter. Derhalve geldt voor onze trampolineparken dat wij ook onder de nieuwe regelgeving geopend kunnen blijven. Zie hieronder voor een verdere toelichting op alle maatregelen.

!! Belangrijk !! Wij zullen gelet capaciteit en horeca beperkingen al onze klanten waar dit van toepassing is benaderen om reeds gemaakte boekingen om te zetten, aan te passen of te annuleren.

Algemeen:

 • Reserveer jouw jumpsessie vooraf online.
 • Zonder vooraf geboekte reservering (tijdslot) kan geen toegang worden verleend tot onze parken.
 • Bij Jump XL Rotterdam is het Jumpen tot 18 jaar. Alle Jumpers ouder dan 18 jaar zijn welkom vanaf 20:00 uur.
 • Groepen: vanaf 13 jaar en ouder mogen gezelschappen maximaal uit 4 personen per boeking bestaan. Voor kinderen t/m 12 jaar geldt geen beperking.
 • Registratie: vindt plaats middels het invullen en ondertekenen van de digitale waiver (het aansprakelijkheidsformulier). Tip: teken de waiver alvast thuis dan ben je sneller aan de beurt. 
 • Om de veiligheid van onze gasten en die van onze medewerkers te kunnen garanderen, willen wij de bezoekers vragen om plaats te nemen in de daarvoor bestemde vakken en alle pijlen te volgen.
 • In navolging van de nieuwe richtlijnen voor andere sectoren zullen wij onze trampolineparken tijdelijk vervroegd sluiten om 20.00 uur.* De laatste jumpsessie is derhalve te boeken vanaf 19.00 uur.
  *m.u.v. Jump XL Rotterdam

Jumpen:

 • De maximale capaciteit van de trampolinearena is verder beperkt.
 • De kleedkamers en douches zijn nog gesloten, dus graag thuis omkleden. Toiletten zijn nog wel geopend zoals gebruikelijk. 
 • Gelet de ernstige beperking van het maximaal toegestane aantal personen in een ruimte zullen ouders/begeleiders in de meeste gevallen worden verzocht buiten te wachten tot na afloop van de jumpsessie. Wij vragen uw begrip hiervoor.
 • Verlaat na afloop van de jumpsessie direct het gebouw.
 • Clubjumping op vrijdagen (19-22 uur) is tijdelijk stopgezet in verband met de vervroegde sluiting om 20.00 uur.*
  *m.u.v. Jump XL Rotterdam

Horeca:

 • De horeca binnen pret- en attractieparken dient vanaf donderdag 15 oktober tijdelijk te worden gesloten.
 • Wel is er in de meeste parken een beperkte take-away mogelijkheid van drinken en versnaperingen.
 • Alle meegebrachte en gekochte consumpties dienen buiten te worden genuttigd.

Jump Party's: 

 • Als gevolg van de verplichte horeca sluiting kunnen onze arrangementen geen doorgang vinden in de gebruikelijke vorm.
 • De Jump Party Crunchy is wel te boeken waarbij consumpties worden meegegeven en na afloop (buiten) dienen te worden genuttigd.
 • De Jump Party Snack is tijdelijk niet mogelijk als gevolg van de gesloten horeca en keuken.
 • Feestjes zijn beperkt tot de jumpsessie en eventuele consumpties om mee te nemen.
 • Voor kinderen t/m 12 jaar geldt geen beperking van de maximale groepsgrootte. Wel hanteren we hierbij een maximum van 2 begeleiders (ouder dan 13 jaar).
 • Bij binnenkomst wordt er een tafel toegewezen die is afgestemd op het aantal personen maar er kunnen geen consumpties worden geserveerd.

Lessen:

 • De JumpScool sportlessen kunnen doorgang blijven vinden binnen de geldende richtlijnen voor sportbeoefening t/m 17 jaar (geen afstand, geen maximale groepsgrootte). Ouders/begeleiders dienen buiten te blijven wachten.
 • JumpFit lessen kunnen in aangepaste vorm eveneens doorgang blijven vinden waarbij vanaf 18 jaar de 1,5 meter afstandsregel uiteraard van toepassing is als ook de maximale groepsgrootte.

Tot slot, uiteraard gelden bij ons de basisregels die overal van kracht zijn: blijf thuis bij klachten, was je handen regelmatig en voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt de regel van 1,5 meter afstand. Het dragen van mondkapjes voor personen van 13 jaar en ouder wordt dringend geadviseerd bij het betreden van het gebouw.

Voor een compleet overzicht van alle maatregelen zie: ons coronaprotocol.

Het strikt naleven van alle maatregelen is nodig om veilig met elkaar te kunnen blijven jumpen in onze trampolineparken. Wij vragen dan ook ieders medewerking.

Tot snel! #jumpsafe

 

KANS OP BLESSURES

Jumpen in een Jump XL trampolinepark is zeer veilig. Volgens de interne veiligheids- en incidentenmetingen die Jump XL in de periode 2014 – 2018 heeft uitgevoerd is onze veiligheidsscore hoger dan 99.9%. Dat betekent dat de kans op blessures klein is.

De veiligheid van onze bezoekers wordt te allen tijde gewaarborgd door het adequate toezicht van onze professionele en goed getrainde supervisors (Jump Masters). Ook krijgen al onze bezoekers een verplichte veiligheidsinstructie van onze supervisors, die er vervolgens op toezien dat de veiligheidsinstructies in de Jump Arena worden nageleefd. Daarnaast voldoen onze parken aan de hoogste veiligheidsnormen; al onze trampoline-installaties worden geproduceerd en gemonteerd door een Nederlandse fabrikant. “Made in The Netherlands” staat immers voor de hoogste kwaliteit.

Desondanks kunnen we niet álle risico’s wegnemen: In sport en spel blijft er altijd een kleine kans op blessures. Al onze medewerkers volgen een verplichte training voor noodsituaties en een verplichte BHV training: zo streven wij ernaar de veiligheid van onze jumpers te garanderen wanneer zij toch betrokken raken bij een incident.

 

REGELS

Jumpen in onze trampolineparken doe je vrijwillig en door het ondertekenen van het aansprakelijkheidsformulier verklaar je je bewust te zijn van de risico’s op het moment dat je de Jump Arena betreedt. Wij verwachten dat je daarbij onze instructies en veiligheidsregels opvolgt. Deze worden je duidelijk gemaakt bij binnenkomst in onze Jump XL vestiging.

De regels in de Jump XL trampolineparken zijn er voor jouw eigen veiligheid en die van anderen. Dit zijn de belangrijkste voorschriften:

Regels

 • Spring en land op twee benen. Voor een veilige landing, land op beide voeten, met de benen iets uit elkaar, de knieën gebogen en de armen gestrekt naar voren.

 • Jumpen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen is verboden

 • Springen is alleen toegestaan voor mensen met een goede gezondheid

 • Spring op de springvelden en niet op de hardere paddings (zijkanten)

 • Één persoon tegelijk per trampolineveld

 • Als je valt, houd je armen dicht tegen het lichaam en probeer de kin tegen de borst te houden. Dit voorkomt blessures aan armen, ellebogen en schouders.

 • Houd op de trampoline goed rekening met anderen. Alleen trucs doen als daarvoor ruimte is in de jump arena

 • En neem geen harde, scherpe voorwerpen mee op de trampolines, maar berg deze veilig op.