Locatie:Oisterwijk (wijzig)
Locatie:Oisterwijk(wijzig) Terug naar Jump XL

Veiligheid en Regels

Jumpen in onze trampolineparken doe je vrijwillig en volledig op eigen risico. Wij verwachten dat je daarbij onze instructies en veiligheidsregels opvolgt. Deze worden je duidelijk gemaakt bij binnenkomst in onze Jump XL vestiging.

De regels in de Jump XL trampolineparken zijn er voor jouw eigen veiligheid en die van anderen. Dit zijn de belangrijkste voorschriften:

Jouw actie:
Lees en begrijp de spelregels, bekijk de instructievideo zorgvuldig en volg de instructies op van het Jump XL team. Zij wijzen ook op risico’s op blessures, waarna je een verklaring (waiver) tekent waarmee je aangeeft dat je de spelregels kent en weet dat er risico’s verbonden zijn aan het springen.

Jump XL actie:

Supervisie door het Jump XL team, controle met behulp van een camera systeem.

De trampoline installaties van Jump XL zijn in Nederland geproduceerd waarbij de BSI PAS 5000 als leidraad is gebruikt. Daarnaast nemen Jump XL en trampolineleverancier ELI Play actief deel aan de normcommissie veiligheid trampolineparken ( NEN Delft) en  zijn daardoor ook betrokken zijn bij de Europese normcommissie trampoline parken.

Trampolinepark produced by ELI Play

KANS OP BLESSURES

Jumpen in een Jump XL trampolinepark is nauwelijks gevaarlijk. De actuele veiligheidsscore bij Jump XL is 99,983 %. Dat betekent dat de kans op blessures minimaal is.

Onze trampolines voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen, onze trainers zijn goed getraind en de kwaliteit van de trampolines is zeer hoog. Made in The Netherlands staat immers voor de hoogste kwaliteit.

De jumpers moeten zich uiteraard aan de regels houden en de veiligheidsinstructies van de supervisors goed opvolgen. Desondanks kunnen we niet álle risico’s wegnemen. In sport en spel is er nou eenmaal altijd kans op blessures.

Een onderzoek, in 2012 uitgevoerd in de USA, laat zien dat trampoline spingen niet bijzonder gevaarlijk is. Bijgaande afbeelding toont het vergelijk van trampoline springen t.o.v. andere sporten.

Regels

  • Spring en land op twee benen. Voor een veilige landing, land op beide voeten, met de benen iets uit elkaar, de knieën gebogen en de armen gestrekt naar voren.

  • Jumpen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen is verboden

  • Springen is alleen toegestaan voor mensen met een goede gezondheid

  • Spring op de springvelden en niet op de hardere paddings (zijkanten)

  • Één persoon tegelijk per trampolineveld

  • Als je valt, houd je armen dicht tegen het lichaam en probeer de kin tegen de borst te houden. Dit voorkomt blessures aan armen, ellebogen en schouders.

  • Houd op de trampoline goed rekening met anderen. Alleen trucs doen als daarvoor ruimte is in de jump arena

  • En neem geen harde, scherpe voorwerpen mee op de trampolines, maar berg deze veilig op.