Zasady bezpieczeństwa

Skakanie to zabawa i zdrowie, ale skacz bezpiecznie!
Ćwiczenia to zdrowie, lecz istnieje ryzyko kontuzji. Dotyczy to również skoków w naszym parku trampolin Jump XL.

Twoje działania:
Przeczytaj i przyswój zasady, obejrzyj film instruktażowy i postępuj zgodnie z instrukcjami zespołu Jump XL. Aby uzyskać dostęp do parku trampolin, musisz podpisać oświadczenie, w którym potwierdzAsz, że rozumiesz zasady i będziesz ich przestrzegał, a także potwierdzasz świadomość ryzyka związanego ze skakaniem.

Działania Jump XL:
Wszystkie instalacje trampolin Jump XL są produkowane i montowane przez holenderską firmę ELI Play. Urządzenia, z których korzysta Jump XL są najwyższej jakości dostępnej na rynku. „Made in The Netherlands” oznacza najwyższą jakość.

Podczas budowy instalacji trampolin bazuje się na amerykańskim standardzie ASTM F2970-13 i brytyjskim standardzie PAS 5000 (który z kolei opiera się na amerykańskim ASTM). Ze względu na to, że parki trampolin, jak Jump XL zostały zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych (gdzie branża ta rozwija się już od 2014, a w której bezpieczeństwo odwiedzających jest najwyższym priorytetem), amerykańskie ustawy i przepisy prawne oraz standardy są najbardziej rozwinięte na rynku. Ponadto wszystkie areny Jump XL są zatwierdzone przez organ inspekcyjny organów państwowych.

RYZYKO WYSTĄPIENIA URAZÓW

Skakanie w parku trampolin Jump XL jest bardzo bezpieczne. Według wewnętrznych pomiarów bezpieczeństwa i wypadków, który przeprowadził Jump XL w latach 2014-2018, nasz wynik bezpieczeństwa wynosi ponad 99,9%. Oznacza to, że ryzyko odniesienia obrażeń jest minimalne.

Bezpieczeństwo naszych odwiedzających jest stale kontrolowane przez odpowiedni nadzór naszych profesjonalnych i przeszkolonych pracowników nadzorujących. Ponadto wszyscy nasi odwiedzający otrzymują od nich obowiązkowe szkolenie z zasad bezpieczeństwa, którzy następnie czuwają nad tym, aby zasady te były przestrzegane w arenach. Dodatkowo nasze parki spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa. Wszystkie nasze instalacje trampolin są produkowane i montowane przez holenderskiego producenta. „Made in The Netherlands” oznacza najwyższą jakość.

Mimo to nie możemy jednak wyeliminować wszystkich zagrożeń. W sporcie i wszelkiego rodzaju grach zawsze istnieje niewielkie ryzyko doznania kontuzji. Wszyscy nasi pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenie w zakresie sytuacji awaryjnych i szkolenie dla ratowników zakładowych: dzięki temu możemy zagwarantować bezpieczeństwo naszym odwiedzającym w razie wypadku.

Zasady

  • Skakanie jest dozwolone wyłącznie dla osób o dobrym stanie zdrowia

  • SKACZ NA TRAMPOLINACH A NIE NA ICH TWARDSZYCH OBICIACH(PADACH).

  • NIE ZABIERAJ ZE SOBĄ TWARDYCH, OSTRYCH PRZEDMIOTÓW. ZOSTAW JE W SZATNI.

  • SKACZ I LĄDUJ NA DWÓCH NOGACH. BEZPIECZNE LĄDOWANIE ODBYWA SIĘ NA OBU LEKKO ROZSTAWIONYCH NOGACH Z UGIĘTYMI KOLANAMI I WYCIĄGNIĘTYMI DO PRZODU.

  • Na jednej trampolinie może przebywać jedna osoba na raz

  • JEŚLI UPADASZ, TRZYMAJ RĘCE BLISKO CIAŁA I SPRÓBUJ OPRZEĆ BRODĘ O KLATKĘ PIERSIOWĄ. ZAPOBIEGNIE TO OBRAŻENIOM RĄK, ŁOKCI I BARKÓW.

  • UWAŻNIE OBSERWUJ INNYCH NA TRAMPOLINACH. WYKONUJ SZTUCZKI TYLKO WTEDY, GDY JEST TO BEZPIECZNE

  • Skakanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków jest zabronione